Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 1.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 5. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 2.část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 6. 12. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 7. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 8. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Problematika inkluzivního vzdělávání je pro současné školy nejen aktuální, ale současně velmi náročné téma.
Termín: 12. 12. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Morální rozměr fungování Evropské unie
Patří diskuze o morálních otázkách do současné politiky a občanské výchovy?
Termín: 13. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 1. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 14. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 2.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 15. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zvířata s předškoláky – tematická výuka
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata.
Termín: 15. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 2. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 20. 12. 2016 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Mateřská škola v otázkách a odpovědích - Česká Školní Inspekce
Inspekční činnost v mateřské škole a role instituce ČŠI ve vzdělávacím systému.
Termín: 12. 1. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 16. 1. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Připravený a motivovaný předškolák I - grafomotorika a předmatematické představy
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 19. 1. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Bez energie žít nelze, ale kolik energie skutečně potřebujeme?
Energie ze stravy je pro lidské tělo životně nezbytná, ale v dnešní době bojuje většina z nás spíše s jejím nadbytkem než nedostatkem. Kolik energie je pro každého z nás „tak akorát“?
Termín: 24. 1. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logoped + preventista + asistent aneb Vzájemná spolupráce v praxi
Vzájemná spolupráce odborníků v oboru logopedie je velmi důležitá. V současné době existuje několik typů odborníků, kteří se v oboru logopedie angažují.
Termín: 25. 1. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 30. 1. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 6. 2. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Tvorba myšlenkových map – zákonitosti, principy, chyby, příklady z praxe
Opravdu intenzivní kurz na zvládnutí tvorby a využití myšlenkových map.
Termín: 6. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 7. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Inovace Individuálního vzdělávacího plánu dítěte v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání
Tvorba a práce s IVP dle aktuálních požadavků, spojených s aplikací systémové podpory inkluzivního vzdělávání v praxi.
Termín: 8. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Připravený a motivovaný předškolák II - sluchové vnímání a řeč
Chyby ve čtení a ditkátech, v matematických pětiminutovkách? – Jak jim předejít procvičováním sluchového vnímání? Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.
Termín: 9. 2. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si a učíme se při hudební výchově - 1. část
Učíte hudební výchovu? Hledáte nové nápady a náměty, jak děti při hodině nejen pobavit, ale zároveň je naučit hudební nauku?
Termín: 13. 2. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Kardiopulmonální resuscitace
V jednoduchosti je krása, aneb zachránit život není tak složité, jak se zdá.
Termín: 14. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 15. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Žízeň zhoršuje výkonnost dětí i dospělých
Dostatečný příjem vhodných tekutin chrání naše zdraví více, než si uvědomujeme.
Termín: 21. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
DYSLEXIE – méně obvyklá práce s textem nejen pro slabší čtenáře
Někteří žáci bezchybně čtou a zároveň nevnímají obsah čteného? Jak jim pomoci?
Termín: 23. 2. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komunikační strategie s problémovým rodičem
Rodiče se pro mnoho učitelů stali spíše "strašákem" než oporou. Rodiče jsou často právě ti, kteří ovlivňují klima třídy, ať již pozitivně nebo negativně.
Termín: 2. 3. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Připravený a motivovaný předškolák III - zrakové vnímání, orientace v prostoru a čase
Máte pocit, že děti nerozpoznají zrcadlově odlišné obrázky? Nebo při práci s pracovním listem oči kmitají všemi směry; přeskakují řádky? Zaměňují děti pravou a levou stranu? Neorientují se ve dnech v týdnu či v měsících v roce?
Termín: 2. 3. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si a učíme se při hudební výchově - 2. část
Učit hudební výchovu není jednoduché. Jak to udělat, aby žáky výuka bavila a zároveň se něco naučili?
Termín: 6. 3. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Matematika nás baví
Pokud chcete v matematice zaměstnat co nejvíce dětí, navštivte tento webinář.
Termín: 13. 3. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jsme spíše všežravci nebo býložravci?
Potřebujeme k životu maso a mléko nebo nám stačí rostlinná strava? Jak je to s veganstvím a dalšími alternativními způsoby stravování?
Termín: 21. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
„Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz; tvá tráva zelená dál vábí nás. (…) Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít; prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.“ (Zdeněk Svěrák)
Termín: 22. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 27. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Nehody u dětí (traumata)
Co vše se může přihodit doma, ve škole nebo na výletě a jak zasáhnout?
Termín: 28. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jaro v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Jarní a červnové aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 30. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.