Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
I hudební nauka může děti bavit
Chcete učit hudební výchovu a hudební nauku tak, aby děti bavila?
Termín: 19. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Žáci, kteří získají vhled do svého vlastního učení, si plánují své cíle a zlepšují své výsledky. Jak je této seberegulaci naučit?
Termín: 21. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komiks jako zážitková četba i vhodný vstup do teorie literatury
Hledáte nové způsoby, jak zprostředkovat žákům zážitek z četby? Nedaří se Vám zaujmout žáky standardním kánonem literatury a čítankovými ukázkami?
Termín: 22. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 26. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Osudové chyby školní klasifikace
Myslíte si, že umíte spravedlivě známkovat?
Termín: 27. 11. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie - praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 27. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 28. 11. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Vychovejme zdatné počtáře aneb rozvoj předmatematických představ
Počítání po jedné a na prstech ještě ve třetí třídě? Vhled do množství a jak na to?
Termín: 28. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Mediální výchova (nejen) ve společenskovědních předmětech
Říkali to v televizi, natočili o tom video na YouTube, četl jsem to na internetu." Taková konstatování by žákům neměla stačit, aby si udělali na danou věc názor. Nebo snad ano?
Termín: 29. 11. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak přistupovat k dítěti s Vývojovou dysfázií v MŠ
Webinář bude zaměřen na problematiku dětí s vývojovou dysfázií a jejich adaptaci v MŠ.
Termín: 4. 12. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Matematika nás baví
Chcete v matematice zaměstnat co nejvíce žáků? Navštivte tento webinář.
Termín: 10. 12. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie - praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 11. 12. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Řeč - Jak rozvíjet s předškoláky?
Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.
Termín: 12. 12. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Harry Potter jako dílo postmoderní literatury: nápady a interpretace
Chcete zaujmout své žáky rozborem literatury, kterou doopravdy čtou a zdokonalit tak jejich interpretační kompetence?
Termín: 13. 12. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Relaxace a její využití ve skupině MŠ
…aneb cesta k duši dítěte prostřednictvím klidu a míru.
Termín: 7. 1. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.