Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Nehody u dětí (traumata)
Co vše se může přihodit doma, ve škole nebo na výletě a jak zasáhnout?
Termín: 28. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jaro v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Jarní a červnové aktivity s předškoláky v přírodě, pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 30. 3. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komunikační strategie s problémovým rodičem
Rodiče se pro mnoho učitelů stali spíše "strašákem" než oporou. Rodiče jsou často právě ti, kteří ovlivňují klima třídy, ať již pozitivně nebo negativně.
Termín: 3. 4. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dítě předškolního věku a školní zralost
Téma školní zralosti je stále aktuální a diskutované, mezi učiteli i rodiči.
Termín: 3. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 5. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 6. 4. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 1. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 10. 4. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ, jeho rozvoj a posilování
…aneb ve školce nám dobře je, celý den si (nejen) hrajeme!
Termín: 11. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 2. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 12. 4. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Jak si poradit s 1.stupněm podpůrných opatření v Mš aneb jak vytvořit Plán pedagogické podpory?
Vytvořte si svůj Plán pedagogické podpory.
Termín: 18. 4. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 18. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Rozlišování slabik DI x TI x NI / DY x TY x NY a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Chybují žáci ve čtení či psaní di, ti, ni X dy, ty, ny?
Termín: 20. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila?
Chceme, aby žáci byli v hodinách aktivní, chceme, aby se o učivo zajímali. Musíme proto připravit hodinu tak, abychom žáky do učení vtáhli.
Termín: 24. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Nemůžu dýchat
Akutní dechové potíže u dětí a co teď? Infekty, cizí tělesa, obstrukce dýchacích cest.
Termín: 26. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Problémové chování u dětí předškolního věku
„Co to znamená ochočit? … Je to něco, na co se moc zapomíná. Odpověděla liška. Znamená to vytvořit pouta. ( …) Začínám chápat. Řekl malý princ.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Termín: 27. 4. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 3. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Školní zralost x odklad školní docházky
Webinář nabízí vhled do školní zralosti dítěte.
Termín: 4. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Moderní mateřská škola - Inovujeme portfolio dítěte aneb první kroky k efektivní dokumentaci
Všichni víme, že jej máme mít… Problémem se však stává obsahové pojetí.
Termín: 9. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s vadami řeči
Časté téma: Kdy začít chodit s dítětem na logopedii? Kdy je ten správný čas?
Termín: 10. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Cukrovka
Vznik, příčiny, léčba, komplikace a akutní stavy.
Termín: 11. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 15. 5. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komunikujte a budujte důvěru pomocí 4 efektivních kroků
Jak si efektivně říci o to, co potřebujeme a jak si zvýšit šanci dostat to? Metoda pro zvládání konfliktů a pěstování kvalitních vztahů.
Termín: 16. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Správné slovní hodnocení ve školní třídě
Používáte ve třídě svá slova vhodně anebo ubližujete svým žákům?
Termín: 18. 5. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Dárky od Letníčka“
„Každý potřebujeme, aby nás někdo potřeboval.“ (Daisy Mrázková)
Termín: 24. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb GRAFOMOTORIKA
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 25. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 30. 5. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 1. 6. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 8. 6. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.