Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Jak si "číst" s dětmi předškolního věku a rozvíjet u nich čtenářskou pregramotnost
Chvíle nad knihou jsou nenahraditelné...
Termín: 18. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Hranice a možnosti adaptace dvouletých dětí v mateřské škole.
Vlivem legislativních úprav se v praxi mateřské školy ředitelky a učitelky mateřských škol, stále častěji setkávají s požadavkem zákonných zástupců, o přijetí dětí, které k 1. září, při prvotním nástupu do mateřské školy, nedosahují věku 3 let.
Termín: 19. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb grafomotorika
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 19. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 23. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Využití environmentální výchovy v MŠ
„Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu.“ (Démokritos z Abdér)
Termín: 24. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba žákům – formativní hodnocení Aneb hodnocení, které má smysl
Formativní hodnocení má smysl, pomáhá žákům v učení, přináší radost žákům i učitelům.
Termín: 30. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dítě s odloženou školní docházkou v mateřské škole
Webinář je zaměřen na problematiku dětí s odloženou školní docházkou pohledem učitelky mateřské školy.
Termín: 31. 10. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 500 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 1. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Čtverec nebo obdélník? aneb geometrické tvary s předškoláky
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 2. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 6. 11. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Youtube a youtubeři
Udržitelný rozvoj není proces spojený pouze s přírodou.
Termín: 7. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
2 leté dítě v mateřské škole pohledem legislativy (BOZP, PO, Hygiena)
Problematika zařazování dětí od 2 let je stále kontroverzním tématem pro ředitelky, učitelky, psychology i rodiče.
Termín: 8. 11. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 8. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Správné slovní hodnocení ve školní třídě
Používáte ve třídě svá slova vhodně anebo ubližujete svým žákům?
Termín: 9. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak na čtenářské dílny aneb metody pro rozvoj čtenářského chování
Zajímají Vás čtenářské dílny jako model práce s dětmi ve smyslu rozvoje čtenářských kompetencí a čtenářského chování?
Termín: 9. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak jednat s rodiči
Tento webinář představí účastníkům četné způsoby interakce učitele s rodiči žáků.
Termín: 13. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Žáci, kteří získají vhled do svého vlastního učení, si plánují své cíle a zlepšují své výsledky. Jak je této seberegulaci naučit?
Termín: 14. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 14. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Základy školského managementu pro pedagogy Mš: Základy komunikačních strategií - řešení konfliktních situací na pracovišti
Webinář zahrnuje problematiku rozvoje tzv."soft skills", tedy tzv. "měkkých dovedností", které zahrnují oblast komunikace na pracovišti a obecně oblast rozvoje mezilidských vztahů a týmové spolupráce.
Termín: 15. 11. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Školní zralost x odklad školní docházky
Webinář nabízí vhled do školní zralosti dítěte.
Termín: 16. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 20. 11. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Otravy
Požilo dítě či dospělý něco nebezpečného a jedovatého? Nevíte co teď dělat? Ne vždy je vyvolání zvracení vhodným postupem.
Termín: 21. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 22. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Odměny a tresty ve školní praxi
Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání mají své opodstatnění, ale jejich chybné využití znamená velká rizika.
Termín: 23. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit žáky přijímat a dávat kritiku
Umět sdělit druhému kritiku tak, aby nezranila a pomohla řešení je umění.
Termín: 28. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 29. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 30. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zima v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Zimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 30. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 4. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co číst s dětmi předškolního věku tak, abychom u nich rozvíjeli čtenářskou pregramotnost?
Poradíme Vám co si s dětmi předškolního věku číst, tak aby se správně rozvíjely.
Termín: 5. 12. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dvouleté dítě v mateřské škole - koncepce, záměry a specifika dokumentace, řízení a změny v pedagogickém procesu
Webinář je určen pro: ředitelky mateřských škol, učitelky mateřských škol, absolventky studia "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".
Termín: 6. 12. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 500 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba, evaluace a hodnocení žáka
Dobrému klimatu ve třídě sluší symetrie. Když může hodnotit učitel, proč by nemohl hodnotit žák?
Termín: 7. 12. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komiks jako zážitková četba i vhodný vstup do teorie literatury
Hledáte nové způsoby, jak zprostředkovat žákům zážitek z četby? Nedaří se Vám zaujmout žáky standardním kánonem literatury a čítankovými ukázkami?
Termín: 7. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Nehody u dětí (traumata)
Co vše se může přihodit doma, ve škole nebo na výletě a jak zasáhnout?
Termín: 11. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Kontrolní činnost ČŠI: stručně, jasně, přehledně
Česká školní inspekce je samostatným, nezávislým úřadem, který je hodnotitelem kvality a také efektivity počátečního vzdělávání v České republice.
Termín: 12. 12. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak v MŠ přistupovat k dítěti s Vývojovou dysfázií
Webinář bude zaměřen na problematiku dětí s vývojovou dysfázií a jejich adaptaci v MŠ.
Termín: 13. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Typologie problémového rodiče a charakteristika problémových matek v prostředí školy
Pro mnohé učitele je řešení problémových situací s rodiči dětí vysoce stresové a zátěžové.
Termín: 14. 12. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Rozvíjení prosociálního chování u dětí předškolního věku
…aneb být schopen pomoci druhému aniž bych od něj něco očekával.
Termín: 14. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.