Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Využití digitálních technologií k vytvoření portfolia v mateřské škole
Portfolio dětí si v mateřských školkách jistě vedete. Způsoby jsou různé, ale vždy jde o to, abyste zachytili činnost dítěte, porovnali jeho schopnosti a rozvoj talentu v čase. V tomto vám může být velkým pomocníkem právě software interaktivní tabule.
Termín: 1. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak budovat autoritu učitele
Získáte základní pohledy a možnosti získání a udržení autority učitele.
Termín: 2. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Rudolf Hadrava
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 2. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
Získejte základní návod na zvládání nepříjemných komunikačních situací a svých emocí.
Termín: 3. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Rudolf Hadrava
Mrkev nebo jablko? aneb ovoce a zelenina s předškoláky
Hodí se vám náměty, nápady pro zpracování tématu ovoce a zelenina?
Termín: 3. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si a učíme se při hudební výchově - 2.část
Učit hudební výchovu není jednoduché. Jak to udělat, aby žáky výuka bavila a zároveň se něco naučili?
Termín: 7. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ, jeho rozvoj a posilování
…aneb ve školce nám dobře je, celý den si (nejen) hrajeme!
Termín: 9. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpracování videa - 1.část
Natáčíte vlastní videa? Potřebujete je zpracovat? Potom je tento dvoudílný webinář přímo pro vás.
Termín: 9. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
Rozlišování slabik DI x TI x NI / DY x TY x NY a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Chybují žáci ve čtení či psaní di, ti, ni X dy, ty, ny?
Termín: 10. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Bezpečné, zodpovědné a inspirativní chování na internetu - 1. část
Setkáváte se s pojmy kyberšikana, rizika internetu, on-line komunikace, bezpečná hesla, sociální sítě?
Termín: 14. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny: Fantasy a sci-fi jako součást literární výchovy - 1. část
Webinář přináší inspiraci a náměty k činnostem, které využijete v hodinách čtenářských dílen.
Termín: 16. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Myšlenkové mapy on-line a jejich využití ve výuce - 1.část
Myšlenkové (pojmové) mapy umožňují žákům a dospělým zaznamenat svoje nápady, pochopit učivo a překódovat je do podoby, která se lépe pamatuje.
Termín: 21. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace - 1.část
PowerPoint je dobrý, ale již trochu okoukaný prezentační nástroj. Zaujměte s PREZI!
Termín: 22. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zima v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Zimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 24. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Vytváříme testy a kvízy prostřednictvím volně dostupných aplikací - 1.část
Webinář je určen zájemcům, kteří chtějí ve výuce a přípravě na ni využívat vlastní testovací úlohy vytvořené prostřednictvím on-line aplikací.
Termín: 28. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zpracování videa - 2.část
Natáčíte vlastní videa? Chcete své záběry obohatit titulky, různými efekty nebo hudbou na pozadí? Pojďte se podívat, jak na to.
Termín: 29. 11. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 1. část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 29. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak si lépe organizovat svůj čas a energii
Seznamte se s moderními způsoby určování priorit a řízení své energie.
Termín: 30. 11. 2016 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace - 2.část
Webinář navazuje na informace z webináře Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace 1. část. PowerPoint je dobrý, ale již trochu okoukaný prezentační nástroj. Zaujměte s PREZI!
Termín: 30. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb Grafomotorika
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 1. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 1.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 5. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Myšlenkové mapy on-line a jejich využití ve výuce - 2.část
Myšlenkové (pojmové) mapy umožňují žákům a dospělým zaznamenat svoje nápady, pochopit učivo a překódovat je do podoby, která se lépe pamatuje.
Termín: 5. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 2.část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 6. 12. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 7. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Vytváříme testy a kvízy prostřednictvím volně dostupných aplikací - 2.část
Webinář je určen zájemcům, kteří chtějí ve výuce a přípravě na ni využívat vlastní testovací úlohy vytvořené prostřednictvím on-line aplikací.
Termín: 8. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 8. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Problematika inkluzivního vzdělávání je pro současné školy nejen aktuální, ale současně velmi náročné téma.
Termín: 12. 12. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny: Fantasy a sci-fi jako součást literární výchovy - 2. část
Webinář přináší inspiraci a náměty k činnostem, které využijete v hodinách čtenářských dílen.
Termín: 12. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 1. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 14. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Bezpečné, zodpovědné a inspirativní chování na internetu - 2. část
Setkáváte se s pojmy kyberšikana, rizika internetu, on-line komunikace, bezpečná hesla, sociální sítě?
Termín: 14. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 2.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 15. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zvířata s předškoláky – tematická výuka
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata.
Termín: 15. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 2. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 20. 12. 2016 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.