Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Mateřská škola v otázkách a odpovědích - Česká Školní Inspekce
Inspekční činnost v mateřské škole a role instituce ČŠI ve vzdělávacím systému.
Termín: 26. 9. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v praxi mateřské školy - jasně, stručně, přehledně a naposled...
Koncepce systémové podpory inkluzivního vzdělávání v mateřské škole.„Světlé zítřky“ s inkluzí, záměry vs. praxe.
Termín: 26. 9. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zvládání námitek a konfliktních situací
Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky.
Termín: 27. 9. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Rudolf Hadrava
Logoped + preventista + asistent aneb Vzájemná spolupráce v praxi
Vzájemná spolupráce odborníků v oboru logopedie je velmi důležitá. V současné době existuje několik typů odborníků, kteří se v oboru logopedie angažují.
Termín: 28. 9. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Radostný a spokojený prvňáček I - školní zralost a geometrické tvary
Snažíte se přiblížit žákům téma geometrických tvarů? Hledáte hotový materiál, který vezmete a hned použijete? Jak připravit efektivní zápis do 1. třídy? S jakými schopnostmi a dovednostmi přichází žáci do 1. třídy?
Termín: 29. 9. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Prevence šikany pomocí aktivní tvorby optimálního klimatu ve třídách - 1.část
Webinář je zaměřen na trochu jiný a netradiční pohled na skutečně účinnou prevenci šikany na školách všech stupňů.
Termín: 3. 10. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 3. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Trápí vás prokrastinace? Zatočte s ní!
Přestaňte s odkládáním úkolů a najděte svou motivaci! Vyplatí se vám to!
Termín: 4. 10. 2016 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Obsluha a využití tabletu s operačním systémem Android - 1.část
Máte tablet s androidem a chcete se ho naučit efektivně využívat? Pojďme na to.
Termín: 4. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
Interaktivní tabule v mateřské škole - 1. část
Z mnohaletých zkušeností s využíváním interaktivní tabule v mateřské školce jsem pro vás sestavila ukázku výukových materiálů, které se dětem líbí a jejich vytvoření se dá zvládnout se základními znalostmi ovládání softwaru interaktivní tabule.
Termín: 5. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Tablety na 1. stupni ZŠ
Dotyková zařízení se v poslední době začínají využívat i ve výuce na 1. stupni ZŠ.
Termín: 6. 10. 2016 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Připravený a motivovaný předškolák II - sluchové vnímání a řeč
Chyby ve čtení a ditkátech, v matematických pětiminutovkách? – Jak jim předejít procvičováním sluchového vnímání? Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.
Termín: 6. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 10. 10. 2016 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Podzim v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Podzimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 10. 10. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s vadami řeči
Časté téma: Kdy začít chodit s dítětem na logopedii? Kdy je ten správný čas?
Termín: 12. 10. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Radostný a spokojený prvňáček II - rozlišování b x d x p a dyslexie – méně obvyklá práce s textem nejen pro slabší čtenáře
Zaměňují žáci písmena b x d? Jak sladit jednotlivé podpůrné kroky podle náročnosti? Někteří žáci bezchybně čtou a zároveň nevnímají obsah čteného? Jak jim pomoci?
Termín: 13. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si a učíme se při hudební výchově - 1.část
Učíte hudební výchovu? Hledáte nové nápady a náměty, jak děti při hodině nejen pobavit, ale zároveň je naučit hudební nauku?
Termín: 17. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Proč jsou děti neklidné a agresivní a rodina institucí nestabilní, skořápkovou a křehkou?
Vliv společnosti na status rodiny a její působení na utváření osobnosti dítěte.
Termín: 18. 10. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Inovace Individuálního vzdělávacího plánu dítěte v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání
Tvorba a práce s IVP dle aktuálních požadavků, spojených s aplikací systémové podpory inkluzivního vzdělávání v praxi.
Termín: 18. 10. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 1.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 19. 10. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Interaktivní tabule v mateřské škole - 2. část
Software interaktivní tabule skýtá velký potenciál, jak v dětech podpořit schopnost zapamatování si předkládaných informací, jak v nich probudit zájem o probírané téma a v neposlední řadě, jak jim ukázat, že technika (počítač, tabule, tablet) není jen „na hraní“ (jak to mnohé děti vidí doma), ale především, že se jedná o jeden z nástrojů ke vzdělávání.
Termín: 19. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Prevence šikany pomocí aktivní tvorby optimálního klimatu ve třídách - 2.část
Webinář je zaměřen na konkrétní nástroje, organizační i didaktická opatření vedoucí ke změnám klimatu ve třídách a třídních kolektivech.
Termín: 20. 10. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Připravený a motivovaný předškolák III - zrakové vnímání, orientace v prostoru a čase
Máte pocit, že děti nerozpoznají zrcadlově odlišné obrázky? Nebo při práci s pracovním listem oči kmitají všemi směry; přeskakují řádky? Zaměňují děti pravou a levou stranu? Neorientují se ve dnech v týdnu či v měsících v roce?
Termín: 20. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Problematika inkluzivního vzdělávání je pro současné školy nejen aktuální, ale současně velmi náročné téma.
Termín: 24. 10. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Webinář pro komplexní rozvoj čtenářského chování žáků ZŠ a SŠ - 1. část
Příprava efektivní formy čtenářského deníku a příprava pracovních listů.
Termín: 24. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak si lépe porozumět pomocí smyslových komunikačních kanálů
Praktické využívání smyslových kanálů v komunikaci podle neurolingvistického programování (NLP).
Termín: 25. 10. 2016 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Obsluha a využití tabletu s operačním systémem Android - 2.část
Máte tablet s androidem a chcete se ho naučit efektivně využívat? Pojďme na to.
Termín: 25. 10. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
PowerPoint není jenom text - 1.část
Promítejte žákům nejen názorné, ale i graficky zajímavé, rozmanité a originální prezentace.
Termín: 26. 10. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 2.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 1. 11. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Jak budovat autoritu učitele
Získáte základní pohledy a možnosti získání a udržení autority učitele.
Termín: 2. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Rudolf Hadrava
Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
Získejte základní návod na zvládání nepříjemných komunikačních situací a svých emocí.
Termín: 3. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Rudolf Hadrava
Mrkev nebo jablko? aneb ovoce a zelenina s předškoláky
Hodí se vám náměty, nápady pro zpracování tématu ovoce a zelenina?
Termín: 3. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
PowerPoint není jenom text - 2.část
Webinář navazuje na informace z webináře PowerPoint není jenom text - 1. část.
Termín: 7. 11. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si a učíme se při hudební výchově - 2.část
Učit hudební výchovu není jednoduché. Jak to udělat, aby žáky výuka bavila a zároveň se něco naučili?
Termín: 7. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Webinář pro komplexní rozvoj čtenářského chování žáků ZŠ a SŠ - 2.část
Jak na čtenářské dílny aneb metody pro rozvoj čtenářského chování.
Termín: 8. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ, jeho rozvoj a posilování
…aneb ve školce nám dobře je, celý den si (nejen) hrajeme!
Termín: 9. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpracování videa - 1.část
Natáčíte vlastní videa? Potřebujete je zpracovat? Potom je tento dvoudílný webinář přímo pro vás.
Termín: 9. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 10. 11. 2016 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Rozlišování slabik DI x TI x NI / DY x TY x NY a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Chybují žáci ve čtení či psaní di, ti, ni X dy, ty, ny?
Termín: 10. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Bezpečné, zodpovědné a inspirativní chování na internetu - 1. část
Setkáváte se s pojmy kyberšikana, rizika internetu, on-line komunikace, bezpečná hesla, sociální sítě?
Termín: 14. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny: Fantasy a sci-fi jako součást literární výchovy - 1. část
Webinář přináší inspiraci a náměty k činnostem, které využijete v hodinách čtenářských dílen.
Termín: 16. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Myšlenkové mapy on-line a jejich využití ve výuce - 1.část
Myšlenkové (pojmové) mapy umožňují žákům a dospělým zaznamenat svoje nápady, pochopit učivo a překódovat je do podoby, která se lépe pamatuje.
Termín: 21. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace - 1.část
PowerPoint je dobrý, ale již trochu okoukaný prezentační nástroj. Zaujměte s PREZI!
Termín: 22. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zima v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Zimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 24. 11. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Vytváříme testy a kvízy prostřednictvím volně dostupných aplikací - 1.část
Webinář je určen zájemcům, kteří chtějí ve výuce a přípravě na ni využívat vlastní testovací úlohy vytvořené prostřednictvím on-line aplikací.
Termín: 28. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zpracování videa - 2.část
Natáčíte vlastní videa? Chcete své záběry obohatit titulky, různými efekty nebo hudbou na pozadí? Pojďte se podívat, jak na to.
Termín: 29. 11. 2016 17:30 - 19:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Jakub Velecký
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 1. část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 29. 11. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak si lépe organizovat svůj čas a energii
Seznamte se s moderními způsoby určování priorit a řízení své energie.
Termín: 30. 11. 2016 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace - 2.část
Webinář navazuje na informace z webináře Prezi - originální, dynamické a hravé prezentace 1. část. PowerPoint je dobrý, ale již trochu okoukaný prezentační nástroj. Zaujměte s PREZI!
Termín: 30. 11. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb Grafomotorika
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 1. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Myšlenkové mapy on-line a jejich využití ve výuce - 2.část
Myšlenkové (pojmové) mapy umožňují žákům a dospělým zaznamenat svoje nápady, pochopit učivo a překódovat je do podoby, která se lépe pamatuje.
Termín: 5. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 2.část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 6. 12. 2016 19:30 - 21:00
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 7. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 8. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny: Fantasy a sci-fi jako součást literární výchovy - 2. část
Webinář přináší inspiraci a náměty k činnostem, které využijete v hodinách čtenářských dílen.
Termín: 12. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Vytváříme testy a kvízy prostřednictvím volně dostupných aplikací - 2.část
Webinář je určen zájemcům, kteří chtějí ve výuce a přípravě na ni využívat vlastní testovací úlohy vytvořené prostřednictvím on-line aplikací.
Termín: 13. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 1. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 14. 12. 2016 18:00 - 19:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Bezpečné, zodpovědné a inspirativní chování na internetu - 2. část
Setkáváte se s pojmy kyberšikana, rizika internetu, on-line komunikace, bezpečná hesla, sociální sítě?
Termín: 14. 12. 2016 20:00 - 21:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Zvířata s předškoláky – tematická výuka
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata.
Termín: 15. 12. 2016 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 2. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 20. 12. 2016 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.